Osaava Vakka-Suomi

Mikä on Osaava-ohjelma?

Osaava-ohjelma on Opetus- ja kulttuuriministeriön 2010 käynnistämä valtakunnallinen opetustoimen henkilöstön kehittämisohjelma. Ohjelman tavoitteet ovat:


- aktivoida yleissivistävän, ammatillisen ja ammatillisen aikuiskoulutuksen sekä vapaan sivistystyön organisaatioita kehittämään paikallisina ja alueellisina verkostoina henkilöstön ammatillista osaamista ja

- uudistaa opetustoimen henkilöstökoulutusta palvelemaan työyhteisökohtaisia ja henkilöstön omia osaamistarpeita.

Vakka-Suomen Osaava -hankkeen keskeisenä tavoitteena on vakiinnuttaa Vakka-Suomen opettajien täydennyskoulutus osaksi Vakka-Opiston toimintaa. Lisäksi tavoitteena on kehittää osaamiskartoitus- ja kehittämiskeskustelukäytäntöjä siten, että niiden avulla saadaan riittävä tieto keskeisistä osaamispuutteista. Osaamiskartoitusten ja kehityskeskusteluiden tuoman tiedon perusteella laaditaan sekä yhteinen seutukunnallinen koulutussuunnitelma että opettajien henkilökohtaiset koulutus- ja kehittymissuunnitelmat. Osaava-hankkeessa kehitetään myös hyvää palautetta saaneita uusia koulutusmuotoja kuten benchmarkkausta, "vierihoitoa" yhteisöllisiä oppimisprojekteja ja sähköisiin toimintaympäristöihin liittyvää oppimista ja työskentelyä. Koulutusmetodeja kehitetään siten, että perinteisestä luentomuotoisesta koulutuksesta siirrytään edelleen kohti työyhteisökohtaista kehittämistä. Opintokäyntejä, ammattiryhmäkohtaista keskinäistä kanssakäymistä, mentorointia ja vertaisarviointia lisätään. Tavoitteena on ottaa yhteisöllinen sähköinen toiminta- ja oppimisympäristö käyttöön kaikissa seutukunnan kouluissa. Koko henkilöstön osalta hankkeessa keskitytään erityisesti opettajien tieto- ja viestintätekniikan taitojen kehittämiseen.

Koulutus ja kehittäminen

Vuosi 2014

25.11.2014

1. Toiminnallisen oppimisen koulutus 20. ja 27.1. klo 15 - 17 Laitila Kappelimäen koulu.
Ilmoittautumisohjeet lähetetään kouluille joulukuun alkupuolella!

Koulutukseen ilmoittautunut 30 osallistujaa. LiikU:n kanssa perustettiin toinen ryhmä. joka kokoontuu 3.2. ja 10.2.2015.

2. Koulusihteerien/toimistohenkilöstön koulutus tammi-toukokuu 2015 yhdessä naapuriverkostojen kanssa.

Ohjelma:

- 5.2.2015 klo 13-16 Työhyvinvointi, Päivi Perämäki, Rauma
- 10.2.2015 klo 13-17 Julkisuus ja salassapito kunnassa, Tuuli Tarukannel, Kankaanpää
- 20.3.2015 klo 9-15 Tietotekniikka, Jukka-Pekka Virtanen, Uusikaupunki
- 22.4.2015 klo 9-15 OVTES yms.. Teija Metsäranta, Rauma/Pori?
- 05/15 klo 13-16 Kielenhuolto, Teresa Ramona Karjalainen, paikka avoin
- syksy 2015 palautteen mukaan tarvittaessa yksi lisätilaisuus.

3. Lukio Forum 9.4.2015 klo 13- 18 Raumalla yhdessä naapuriverkostojen kanssa.

4.TVT- täydennyskoulutus, ohjelma avoin.

5. Vakka-Suomen yläkoulujen rehtoreiden vertaiskehittäminen, ohjelma avoin.

6. Erityisryhmien koulutus

7. Oppilaitosten työhyvinvointiprosessikoulutus, ohjausryhmä valitsee osallistuvat tahot.

Ohjausryhmä on valinnut kohderyhmiksi 1. Vehmaan kunnan koulutoimen ja 2. Vakka-Suomen peruskoulujen ja lukioiden rehtorit. Kolmen päivän valmennuksen toteuttajaksi on valittu Luotain Consulting Oy. valmennuksen käynnistystilaisuus on Ugissa 21.1.2015.

19.8.2014

Naapuriverkostojen kanssa toteutetaan seuraavat koulutukset:

- Koulunkäyntiavustajien/koulunkäynninohjaajien forum to 23.10. Raumalla; ohjelma valmis, sisältö- ja ilmoittautumistiedot toimitetaan kouluille viikolla 35

- Lukiopäivä ti 4.11.2014 Raumalla; sähköinen yo-kirjoitus, tvt. Ohjelma valmisteilla, tiedot toimitetaan kouluille. Koulutus siirretty, uusi ajankohta alustavasti 9.4.2015 klo 13 - 18, Rauma.

Valmisteilla on myös täydennyskoulutusta yläkoulun ja lukion reaali-/yhteiskunta-aineiden opettajille sekä koulusihteerien koulutus.

Vakka-Suomen omina hankkeina toteutetaan

- uutta oppilas- ja opiskelijahuollon lakia koskeva koulutustilaisuus todennäköisesti lokakuussa iltapäiväkoulutuksena
- koulutustilaisuus rehtoreille.
Suunnitteilla on myös tvt-koulutuksen jatkaminen sekä erilaisia työhyvinvointiin liittyviä tilaisuuksia

Ääni työvälineenä -koulutus 25.9. Uudessakaupungissa, 26 osallistujaa. Kouluttajina Heini Nikander ja Hanna Tahvonen Elokuutio Oy:sta.

Uusi oppilashuolto- ja opiskelijahuoltolaki 15.10. Uudessakaupungissa, 208 osallistujaa. Kouluttajana hallintojohtaja Matti Lahtinen Opetushallituksesta.

Yhteistyössä Pohjois-Satakunnan, Satakunnan ja Turun seudun Osaava -hankkeiden kanssa Koulunkäyntiavustaja Forum 23.10. Raumalla. Yhteensä 237 osallistujaa, joista Vakka-Suomesta 37. Kouluttajina KM Kati Granlund, lakimies Esko Lukkarinen, professori Juha T Hakala.

Opiskeluhuollon uudet käytännöt 13.11. Uusikaupunki, 50 osallistujaa. Kouluttaja Arja Kitola.

Vuosina 2010 - 2013 toteutui yhteensä 41 eri tilaisuutta, niihin osallistui 1 164 henkilöä, koulutustyöpäiviä 2 402,5. Vakka-Suomen kuntien palveluksessa on n. 250 opettajaa.

Vuosi 2013

Yhteensä 11 koulutusta, 505 osallistujaa, 462,5 koulutustyöpäivää. Teemakohtaiset suunnitteluryhmät (6) kokoontuivat yht. 12 kertaa, ryhmissä 31 opettajaa, 93 koulutustyöpäivää.

- Luova, läsnäolo, liikutus - TYHYä opettajille 27.2.
- Yo- tutkinnon tulevaisuus, TVT pedagogisena välineenä lukiossa -koulutuspäivä 2.3. (VESO)
- Äidinkielen ja kirjallisuuden iltapäivä 11.3.
- Kunnan lapsi- ja nuorisopolitiikka 13.3.
- Ideailtapäivä käsityötä opettaville 20.3.
- Kokemuksia TVT:n opetuskäytöstä - Powerpoint 26.3.
- Some opetuskäytössä 3.4.
- Kulttuurikierros Vakka-Suomen kuvataidekohteissa 22.5.
- Matematiikkapäivä ala- ja yläkoulun opettajille 5.10. (VESO)
- Seudullinen opettajien koulutus- ja virkistyspäivä 16.11. (VESO)
- Ideoita oppilastöiden toteutukseen, materiaaleihin, tekniikoihin - tekninen työ 20.11.

Vuosi 2012

Yhteensä 8 koulutusta, 239 osallistujaa, 226 koulutustyöpäivää.

- Lukemalla kirjoitttamaan 13.10.
- Lukupiirin lumo 31.10., 1.11., 20.11.
- Opetus- ja sivistystoimen asiakirjatiedon käsittely ja säilytys 15.11.
- Rehtorin toimenkuva ja vastuu 27.11.
- Koulutuksen suunnitteluryhmät/peruskoulu, käynnistysistunto
- Koulutuksen suunnitteluryhmät/lukio, käynnistysistunto

Vuodet 2010 - 2011

Yhteeensä 10 tilaisuutta, 389 osallistujaa, 457 koulutustyöpäivää.

- Osaava -hankkeen seudullisen työryhmän ja sivistysjohdon työpaja 18.1.2011
- Koulun hyvä hallinto 1.5.
- Sosiaalinen media - johdon koulutus 13.10.
- Tulevaisuuden koulu, oppimisympäristö, oppiminen - seudullinen koulutuspäivä 12.11. (VESO)
- Joustavat järjestelyt koulutyön kehittämisessä 24.-25.11.
- Tietosuoja ja henkilörekisterit opetustoimessa 25.11.
- Internet opetusvälineenä ja oppimisympäristönä 28.-30.11.
- Turvallisuuskulttuuri koulun turvallisuustyössä 28.11.
- Kättä pidempää - ratkaisukeskeisyys opetus- ja kasvatustyössä 29.-30.11.
- Opetushallinnon asiantuntijakoulutus 7.-8.12.

Vuosi 2017

11.5.2017
Muuttuvan toimintakulttuurin johtaminen (Harri Virolainen)

11.4.2017
Turvallisuusuhkien ennakointi (Matti Waitinen)

22.3.2017
Rehtorin ammattirooli (Jukka Ahonen)

21.3.2017
Koodauksen alkeet / peruskurssi (Maarit Savolainen)

18.1.2017
Sosiaalinen media osana koulun toimintakulttuuria (Marko Forss)

Vuosi 2016

15.11.2016
Koodauksen alkeet / jatkokurssi (Maarit Savolainen)

14.11.2016
Eheyttävät monialaiset kokonaisuudet ja laaja-alaiset osaamisalueet osana koulun toimintakulttuuria (Juho Norrena)

9.11.2016
Google Classroom (Jussi Soini)

2.11.2016
Koodauksen alkeet / peruskurssi (Maarit Savolainen)

11.10.2016
Google Docs, Sheets, Slides (Esa Pirkola ja Nestori Mäkelä)

17.9.2016
Oppimisen ja osaamisen arviointi (Najat Oakrim-Soivio)

14.9.2016
TVT-mentoreiden kehittämisverkosto (Esa Pirkola ja Nestori Mäkelä)

2.9.2016
Osaamisen tason arviointi (Najat Oakrim-Soivio)

2.5.2016
Koodausta pelioppimisen avulla / Slush Smackdown

5.4.2016
Sähköinen oppimisen edistymisen arviointi / Kimmo Kumpulainen

13.4.2016
Sähköinen oppimisen edistymisen arviointi / Kimmo Kumpulainen

18.3.2016
Rekisterinpitäjän ja tietojenkäsittelijän velvollisuudet kouluyhteisössä / Tomi Voutilainen

2.3.2016
Erityisen tuen toiminta- ja arviointikulttuurin kehittäminen / Eeva Suonpää

22.1.2016
Opetustoimen ajankohtainen juridiikka / Nina Lahtinen

19.1.2016
Oppimisen edistymisen arviointi / benchmarkkauskäynti Espoon Saunalahden kouluun

Vuosi 2015

17.4.2015

OVTES-päivä Raumalla 22.4. klo 9 - 15 yhdessä Satakunnan ja Pohjois-Satakunnan kanssa. Kouluttajana KT:n johtava työmarkkinalakimies Teija Metsäranta

17.3.2015

Koulusihteerien / toimistohenkilöstön tietotekniikan päivitys- koulutus ammattiopisto Novidassa 20.3. klo 9 - 15, kouluttajana Jukka-Pekka Virtanen.

4.3.2015

Toiminnallisen oppimisen ryhmän II uusi koulutusaika on 17. ja 31.3. klo 15 - 17, Kappelimäen koulu Laitila. Kouluttaja on Milla Viikari LiikU:sta.

1) Vakka-Suomen rehtorien työhyvinvointikoulutus ja Vehmaan kunnan opetus- henkilöstön työhyvinvointikoulutus maalis - lokakuussa 2015. Kouluttajana luotain Consulting Oy:n Pia Vilanen.

Rehtorivalmennus 03-11/2015, 27 osallistujaa, Luotain Oy

Vehmaan opetustoimen valmennus, 03-11/2015, 19 osallistujaa, Luotain Oy.

OVTES-päivä Raumalla 22.4. yhdessä naapuriseutukuntien kanssa, 51 osallistujaa, joista 20 Vakka-Suomesta. Kouluttaja johtava työmarkkinalakimies Teija Metsäranta KT:stä.

Lukiofoorumi Raumalla 9.4. yhdessä Satakunnan ja Pohjois-Satakunnan kanssa. Yhteensä 107 osallistujaa, joista 33 Vakka-Suomesta. Kouluttajina Pasi Rantala, Kimmo Koskinen, Mika Koulu, Matleena Laine ja Pauli Aalto-Setälä.

Toiminnallisen oppimisen koulutus ryhmä II Laitilassa 17. ja 31.3., 12 osallistujaa.

Koulusihteerien tietotekniikan koulutuspäivä Ugissa ammatti- ja aikuisopisto Novidassa 20.3, osallistujia 11. Kouluttajana Jukka-Pekka Virtanen.

Toiminnallisen oppimisen koulutus ryhmä I Laitilassa 3. ja 10.2., 16 osallistujaa. Kouluttajana Milla Viikari LiikU:sta.

Koulusihteerien työhyvinvointipäivä Raumalla 5.2., Vakka-Suomesta 8 osallistujaa. Kouluttajana Päivi Perämäki Peilipinta Consulting Oy.

Aikataulu

 • Syksy 2016

  Tvt-sisältökoulutusta

  Laatutyö

  Työyhteisöjen toimintakulttuurin kehittäminen

  Yhteistyö kuntien henkilöstöhallinnon kanssa

  Osaava-koulutuksen rakenteellisen toimintamallin suunnittelu

 • Kevät 2016

  Esi- ja perusopetuksen opettajien tvt-osaamiskartoitus

  Tvt-kehityskeskustelut

  Henkilökohtaiset tvt-kehittymissuunnitelmat

  Koodaustaitojen koulutusta

  Tvt-sisältökoulutusta

  Oppimisen arvioinnin toimintakulttuurin muutos

  Työyhteisöjen toimintakulttuurin kehittäminen

  Rehtoriseminaari ajankohtaiseen juridiikkaan liittyen

 • 1.12.2015

  Vakka-Suomen Osaava 2 vuosille 2014-2015 on päättynyt. Vuosien 2015-2016 hankkeen sisältöä valmistellaan parhaillaan, ja organisointi ja koordinointi järjestetään uusin voimin. Siirtyessäni reserviin työelämästä kiitän kaikkia Osaavassa mukana olleita antoisista kuudesta yhteistyön vuodesta. Markus Haapala.
 • 18.5.2015

  Lounais-Suomen AVI on 12.5. myöntänyt Uudellekaupungille 25 000 euroa valtionavustusta käytettäväksi Vakka-Suomen Osaava 3 hankkeen kustannuksiin. Toiminta on käynnistettävä viimeistään 1.9.2015.
 • 4.3.2015

  Toiminnallisen oppimisen koulutuksen ryhmälle II uusi koulutusaika, ks. Tulossa.

  Vakka-Suomen perusopetuksen rehtoreiden työhyvinvointivalmennuksen 1. päivä on 23.3., Vehmaan opetustoimen henkilöstön 31.3. Kummallekin valmennuspäiviä on tänä vuonna kolme. Kouluttaja on Luotain Consulting Oy.

  Osaavassa mukana olevat Vakka-Suomen kunnat ovat jättäneet AVI:lle jatkohakemuksen koskien vuosia 2015 - 2016. Mikäli avustusta saadaan, toiminta on käynnistettävä toukokuussa 2015.