Vakka-Suomen seutukunnallinen opetussuunnitelmatyö

Hankkeen esittely

Lasten ja nuorten kasvuyhteisöt ovat muuttuneet, yhteiskunta on moniarvoistunut, työn ja tiedon luonne on muuttunut. Nykyisin oppilaat ovat koko ajan tiedon ja taidon lähteillä taskussa kulkevan minitietokoneen avulla. Koulun ja teknologistuvan maailman välillä on yhä suurempi kuilu. On jopa väitetty, että koulu on kuin museo, jossa oppilaat tylsistyvät ja odottavat, että pääsevät vapaa-ajallaan mielenkiintoisempiin oppimisympäristöihin. Uudessa opetussuunnitelmassa yritetään löytää vastauksia kaikkein keskeisimmiksi koettuihin ongelmiin: oppilaiden viihtymättömyyteen, sirpaleisen oppimisen ongelmiin, luokassa istumiseen, liialliseen tietomäärään ja teknologisoituvan yhteiskunnan haasteisiin. Monipuolisten opetus- ja arviointimenetelmien avulla halutaan lisätä oppimisen iloa ja oppijan omaa aktiivisuutta. Aikaisemmin opetussuunnitelmatyössä on keskitytty oppiaineiden sisältöihin, nyt katse ja työ kohdistuu ensisijassa toiminta-ympäristöjen ja työtapojen kehittämiseen. Opetussuunnitelmatyössä on kysymys nyt ennen kaikkea toimintakulttuurin muutoksesta. Aikaisemmin opetussuunnitelmatyössä kysyttiin mitä, nyt kysytään miten.

Uusi opetussuunnitelma ei synny kirjoittamalla, vaan yhdessä tekemällä. Koska ensisijainen muutos kohdistuu oppimiskäsitykseen, työtapoihin ja oppimisympäristöihin, muutos tapahtuu vain, jos kaikki opettajat osallistetaan aidosti opetussuunnitelmatyöhön ja opettajien osaamista kehitetään suunnitelmallisesti ja kokonaisvaltaisesti. Vakka-Suomen kunnissa on rakennettu toimintamalli, jossa uusi opetussuunnitelma valmistellaan kuntien välisenä yhteistyönä. Koulujen rehtoreista on muodostettu verkostotiimi, joka kokoontuu kerran kuussa käsittelemään jotakin keskeistä opetussuunnitelman teemaa. Rehtoreilla on tukenaan yksi opettaja. Nämä kaksi muodostavat työparin, joka kunkin kuukausitapaamisen jälkeen vie saman teeman oman koulun opettajakunnan käsittelyyn. Lisäksi opsin eri teemoja käsitellään aiheryhmissä ja oppiaineryhmissä. Ops-prosessi työstetään Drivessä ja valmis opetussuunnitelma kirjoitetaan eops-työkaluun.

Koulutus ja kehittäminen

Vuosi 2015

19.1.2015
Mitä on uusi ops?

26.2.2015
Nykytilan kartoitus

25.3.2015
Opetuksen ja toimintaympäristön arvot

20.4. 2015
Laaja-alaiset osaamisalueet

22.5.2015
Eheyttävät, monialaiset oppimiskokonaisuudet

10.8.2015
Oppimista ja hyvinvointia edistävän koulutyön järjestäminen

19.8.2015
Esi- ja alkuopetuksen siirtymävaihe

19.8.2015
Siirtymävaihe alkuopetuksesta kolmannelle luokalle

20.8.2015
Siirtymävaihe kuudennelta luokalta yläkouluun

20.8.2015
Ainekohtainen opetussuunnitelmatyö

1.9.2015
Yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuuri

3.9.2015
Eops-työkalu

12.9.2015
Opetussuunnitelmatyön vesopäivä

16.9.2015
Esi- ja alkuopetuksen siirtymävaihe

16.9.2015
Siirtymävaihe kuudennelta luokalta yläkouluun

24.9.2015
Esi- ja alkuopetuksen siirtymävaihe

7.10.2015
Eops-työkalu

14.10.2015
Oppimisen arviointi

2.11.2015
Esi- ja alkuopetuksen siirtymävaihe

10.-11.11.2015
Oppimista ja hyvinvointia edistävän koulutyön järjestäminen

16.11.2015
Oppimisen arviointi

Vuosi 2016

13.4. 2016
Oppimisen edistymisen sähköinen arviointityökalu, osa 2

5.4.2016
Oppimisen edistymisen sähköinen arviointityökalu, osa 1

10.3.2016
Sosiaalisen median käyttötaito

18.2. 2016
Oppiaineiden paikalliset painotukset

10.2.2016
Esiopetuksen toimintasuunnitelma ja havainnointilomake

9.2.2016
Kolmiportainen tuki

8.2.2016
Oppijana kasvamisen arviointikirja

5.2.2016
Oppiaineiden paikalliset painotuksett

20.1.2016
Esiopetuksen paikalliset painotukset

11.1.2016
Yhdysluokkaopetus

12.1.2016
Oppimisen arviointi

13.1.2016
Kolmiportainen tuki

14.1.2016
Oppilashuolto

15.1.2016
Ohjausryhmän opspäivä

18.1.2016
Opetussuunnitelmakokonaisuus eopsissa

19.1.2016
Oppimisen edistymisen arviointi

21.1.2016
Koululaiseksi kasvamisen arviointikirja

12.2.2016
Ohjausryhmän opspäivä

Aikataulu

 • maaliskuu 2016

  Lausunto kierros
  Opsin hyväksymiseen liittyvät päätöksentekoprosessit
 • tammi-helmikuu 2016

  Opskokonaisuus ohjausryhmän käsittelyssä
 • joulukuu2015-tammikuu 2016

  Opstekstit eops-työkaluun
 • elokuu 2015-tammikuu 2016

  Aineryhmien työskentely
 • tammi-joulukuu 2015

  Oppilaiden ja huoltajien osallistaminen
 • tammi-joulukuu 2015

  Prosessiryhmän työskentely / opsin yleinen osa
 • tammi-joulukuu 2015

  Työryhmien yhteisöllinen työskentely Drivessä
 • tammi-joulukuu 2015

  Koulukohtainen työskentely teemoittain
 • elo-joulukuu 2015

  Teemaryhmien työskentely / opsin yleinen osa