Vakkatori

Mikä on Vakkatori?

Vakkatori on lasten ja nuorten tekemä verkkolehti lapsille ja nuorille. Se on myös uudenlainen ilmiöpohjaisen oppimisen oppimismetodi. Vakka-Suomen Sanomien sähköiseen paikallislehteen levikkialueen kouluille on luotu omat alasivut ja niille tuotetaan oppilastyönä lapsia ja nuoria itseään kiinnostavia juttuja sekä oppiainerajat ylittävien ilmiöiden uutisointia. Koulukohtaisen työskentelyn lisäksi koulut tekevät useissa projekteissa yhteistyötä yli koulu- ja kuntarajojen. Myös hyvinkin eri ikäiset oppilaat työskentelevät yhdessä yhteisen tavoitteen ja projektin eteen. Nuorimmat oppilaat ovat esikouluikäisiä ja vanhimmat lukiolaisia ja ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoita. Projekteissa on aina mukana myös jokin koulun ulkopuolinen toimijataho. Projekteissa opitaan aihekohtaisen substanssiosaamisen lisäksi myös mediaympäristöissä tarvittavia laaja-alaisia toimintataitoja ja sisällöntuotannon taitoja (mm. haastattelutaitoja, valokuvaamista, mielipiteiden esittämistä ja argumentointia). Myös erilaisten analyysien tekeminen on tullut tutuksi monille oppilaille. Joissakin kouluissa on perustettu oppiainerajat ylittäviä opettajatiimejä suunnittelemaan ilmiöpohjaisen oppimisen työstämistä median avulla. Näin Vakkatorin avulla on mallinettu oppiainerajat ylittävää opetusta ja tutkivaa ilmiöpohjaista oppimista.

Aikataulu

 • Syksy 2015

  Koulukohtainen työskentely
  Mediakasvatus kouluissa
  Tiedonhaun opetuksen kehittäminen
  Turun Kirjamessut
  YLE Turku –yhteistyö ja talk shown valmistelu
  Sosiaalisen median taidot
 • Kevät 2015

  Koulukohtainen työskentely
  Monilukutaito
  Mediakasvatus kouluissa
  Tiedonhaun opetuksen pilotointi koulun ja kirjaston yhteistyönä
  Yhteistyö Lasten yliopiston kanssa
  Printtilehti -projekti
 • Syksy 2015

  Koulukohtainen työskentely
  Mediakasvatus kouluissa
  Turun Kirjamessut
 • Kevät 2014

  Toiminnan organisointi ja pilotointi
  Kansalliset tiedekasvatusmessut