Arja Kitola

Koulutus

Ylioppilas 1981, Posion lukio
Kasvatustieteen maisteri 1986,Turun yliopisto
kasvatusalan suunnittelun, hallinnon ja tutkimuksen koulutusohjelma
Aikuiskoulutuksen opettajan tehtäviin suuntautuneet 35 ov:n aineenopettajan kasvatustieteelliset opinnot 1995, Helsingin yliopisto
Hallinto-oikeuden cum laude approbatur-arvosana varanotaarin tutkinnon tutkintovaatimusten mukaan 1985, Turun yliopisto, erityisalana kunnallisoikeus
Kouluhallinnon keskimmäinen arvosana 1986. Arvosanaan sisältyvä harjoittelu suoritettu Länsi-Suomen lääninhallituksessa
Tutoroinnin perusopinnot 3 ov 1996, Turun yliopisto
Oppimisen ja ohjauksen opinnot 5 ov 1999, Turun yliopisto
Ammattikorkeakoulun PD-opinnot 15 ov, Jyväskylän yliopisto teemana vapaus ja vastuu avautuvissa oppimisympäristöissä
Johtamisen erikoisammattitutkinto 2005, Edupoli
Erityisopetuksen ja oppilashuollon uudet järjestämismallit ja laadun kehittäminen 6 op 2008, OPH.
Alueellinen OPS-yhteistyö osana oppilaitosten ja elinkeinoelämän verkostuitumista 8 op 2008, OPH / Opeko.
Tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden ja opetuksen kehittäminen 8 op 2009, Jyväskylän yliopisto
Johdon ja esimiesten työnohjaajantutkinto 2016-2018, Johtamistaidon opisto MIF
 

Työkokemus

Luokanopettajan tehtävissä eri kunnissa noin 5 vuoden ajan
Toimistovirkailijana Turun kouluvirastossa 1983 ja 1985
Osa-aikaisena koulutoimensihteerinä Maskun kunnassa 1985-1987 ja Lemun kunnassa 1989-1992
Tuntiopettajana Paasikivi-Opistolla 1994-1996
Kasvatustyön ja kulttuurityön linjojen linjavastaava opettajana Paasikivi-Opistossa 1997-1999 vastuualueena kulttuurisihteerikoulutus, vapaan sivistystyön kasvatustieteellinen koulutus ja pedagoginen suunnittelu Koulutuspäällikkönä Paasikivi-Opistossa 2003 vastuualueena hanketoiminta
Vastaavana lehtorina Humanistisessa ammattikorkeakoulussa 2000-2003 vastuualueina kulttuurikasvatus, aikuiskoulutus ja työyhteisöjen kehittäminen
Sivistysjohtajana Mynämäen kunnassa 2004-2007
Rehtorina Lounais-Suomen Käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa sivistysjohtajan viran ohella lukuvuonna 2005-2006
Oma yritys 2007
Koulutoimenjohtajana Pyhärannan kunnassa 2007-2008