Työnohjaus

Tuntuuko siltä, että ennen niin mukavalta tuntunut työ on muuttunut rasittavaksi etkä enää hallitse kunnolla työtehtäviä, joita sinulta odotetaan? Haluatko muuten vaan kehittää omaa työtäsi, saada aikaan parempia tuloksia ja kokea suurempaa työniloa? Haluatko johtaa paremmin työyhteisösi muutosprosesseja? Opettajien ja rehtoreiden työn vaativuus on lisääntynyt vuosi vuodelta. Oppimisen ohjaamisen ydintehtävän lisäksi opetusalan ammattilaiselta vaaditaan nykyisin myös monenlaisia sosiaalityön taitoja. Työnohjauksen avulla pysähdytään pohtimaan joko yksin tai yhdessä kollegoiden kanssa miten omassa työssä saadaan parempia onnistumisen ja osaamisen kokemuksia. Samalla kun työnilo kasvaa, työyhteisön vuorovaikutus ja johtamiskäytännöt kehittyvät sekä tehokkuus ja tulokset paranevat. Työnohjauksen on myös todettu vahvistavan kykyä sietää kriisejä ja stressiä.

Lue lisää työnohjauksesta