Tmi Kitola uusimmat kehittämishankkeet

15.8.2017

Suomi 100 – Elämää Mynämäellä sata vuotta sitten

15.8.2017

Opetussuunnitelmatyön johtaminen

Koulutusprosessin tehtävän on auttaa rehtoreita jalkauttamaan keskeisiä opetussuunnitelman sisältöjä omissa kouluissaan pohtimalla ja ideoimalla erilaisia käytännön toimintamalleja.
15.8.2017

Leikin Voima – Varhaiskasvatuksen johtajuuden kehittäminen Rauman kaupungissa

Leikin voima -hankkeen tavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatuksen johtajuutta, kehittää henkilökunnan pedagogisia valmiuksia ja tukea tavoiteltua toimintakulttuurin muutosta raumalaisessa varhaiskasvatuksessa.
29.9.2016

Uusi opetussuunnitelma erityisen tuen näkökulmasta

1.10.2015

Sibelius150

Hankkeen tavoitteena on juhlistaa Sibeliuksen juhlavuotta järjestämällä kouluissa, kylissä ja kirjastoissa Sibelius-iltamia ja tuoda näin kulttuuria jokaisen lapsen...
1.9.2015

Osaava Vakka-Suomi

Osaava-ohjelma on Opetus- ja kulttuuriministeriön 2010 käynnistämä valtakunnallinen opetustoimen henkilöstön kehittämisohjelma. Ohjelman tavoitteet ovat...
1.4.2015

Turvaoppi – oppilaitosten turvallisuuden ennakointi ja kehittäminen

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa ja syventää oppilaitosten turvallisuuskulttuurin suunnittelua ja turvallisuusuhkien ennakointia. Hanke pohjautuu länsimaisessa...
1.1.2015

Vakka-Suomen seutukunnallinen opetussuunnitelmatyö

Lasten ja nuorten kasvuyhteisöt ovat muuttuneet, yhteiskunta on moniarvoistunut, työn ja tiedon luonne on muuttunut. Nykyisin oppilaat ovat koko ajan tiedon ja...
1.4.2014

Perhekeskeinen oppilashuolto

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on muuttaa oppilashuollon toimintatapaa niin, että yksittäisen lapsen ongelmien hoidosta siirrytään vahvemmin koko perheen...
1.1.2014

Vakkatori

Vakkatori on lasten ja nuorten tekemä verkkolehti lapsille ja nuorille. Se on myös uudenlainen ilmiöpohjaisen oppimisen oppimismetodi. Vakka-Suomen Sanomien...