Toteutuneet kehittämishankkeet

Opinto-ohjauksen kehittäminen Lounais-Suomen Käsi– ja taideteollisuusoppilaitoksessa

HOPS-käytännöt.
Oppimisen taidot.
Sosiaaliset vuorovaikutustaidot.
Erityisopetussuunnitelma.
Oppimisen arviointi.
Opiskelijahuolto.

Kansanopiston laadun kehittäminen

Paasikivi-Opiston laatukäsikirja.

Kulttuuriset juuret

Vakka-Suomen paikallismuseoiden kehittämishanke.

Mentorointi kansalaisjärjestössä

Oppimisen ohjaaminen, jossa kokeneempi työntekijä ohjaa tarvittavaan ammattitaitoon ja itsensä kehittämiseen.
Sisältöinä mm. oppiva yhteisö, työssäoppiminen, ammatillinen kasvu, dialoginen asenne ja ohjauksen etiikka.

Specima – opettajaksi Suomeen

Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajaopettajien täydennyskoulutushanke yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa.

Saamelaiskulttuurin oppimisprojekti

Saamelaiskulttuuria tutkien ja kokien.
Kalevalaa nukketeatterin keinoin