Työyhteisöjen kehittäminen


Osaamis- ja osaamistarvekartoitukset

Osaamiskartoituksen ensisijaisena tavoitteena on oman työn osaamisalueiden ja -vaatimusten kartoittaminen sekä oman tämän hetken osaamisen ja tavoiteosaamisen itsearviointi. Henkilökohtaisen analyysin lisäksi osaamiskartoitus antaa vertailutietoja esim. ammattiryhmäkohtaisiin keskiarvoihin ja näitä tietoja voidaan käyttää mm. täydennyskoulutussuunnittelun apuna. Osaamiskartoituksen analyysiä voi käyttää myös kehityskeskustelun osana.

Katso esittely

Oppilaitosten toiminnan laadunarviointi / opiskelija-, henkilökunta- ja huoltajatyytyväisyyskyselyt

Katso esittely

Työyhteisökoulutus

Onko organisaatiosi osaaminen ja pätevyys tämän hetken vaatimusten tasolla? Viihtyykö henkilökunta työssään? Miten on työssäjaksamisen laita? Miten kohdata väistämättömät muutokset?

Mikäli haluat pohtia oman organisaatiosi tilaa ja kehittää sitä vastaamaan nykyhetken ja tulevaisuuden haasteisiin, voimme yhdessä rakentaa työyhteisöllesi sopivan koulutuskokonaisuuden mm. seuraavista teemoista

  • työyhteisön hyvinvointi ja hyvä henki
  • erilaisuus voimavaraksi
  • kiireen hallinnan työkaluja
  • onnistu johtajana ja alaisena
  • työyhteisön kehittyminen
  • työyhteisö muutoksessa – vastustusta, seurailua vaiko tulevaisuudentekemistä
  • työyhteisön osaaminen ja pätevyys - osaamistarvekartoitukset
  • hiljaisen tiedon jakaminen, mentorointi
  • toiminnan laatu