Tmi Kitola


TmiKitola toimii kouluttajana, työyhteisöjen kehittäjänä ja työnohjaajana. Erityisosaamisalueitamme ovat opetus- ja sivistystoimen toimintaympäristöt.

Yhdessä tehden versoo uutta osaamista ja työniloa

Työnohjaus Tmi Kitola

Työnohjauksen avulla pysähdytään pohtimaan joko yksin tai yhdessä kollegoiden kanssa miten omassa työssä saadaan parempia onnistumisen ja osaamisen kokemuksia. Samalla kun työnilo kasvaa, työyhteisön vuorovaikutus ja johtamiskäytännöt kehittyvät sekä tehokkuus ja tulokset paranevat. Työnohjauksen on myös todettu vahvistavan kykyä sietää kriisejä ja stressiä

Lue lisää

Tmi Kitola

Työtapamme rakentuu yhteistoiminnallisen ja osallistuvan tekemisen ja oppimisen periaatteelle. Näin varmistetaan osaamispääoman kasvu asiakkaan toimintaympäristössä.