Leikin Voima – Varhaiskasvatuksen johtajuuden kehittäminen Rauman kaupungissa

LEIKIN VOIMA - VARHAISKASVATUKSEN JOHTAJUUDEN KEHITTÄMINEN RAUMAN KAUPUNGISSA

Leikin voima -hankkeen tavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatuksen johtajuutta, kehittää henkilökunnan pedagogisia valmiuksia ja tukea tavoiteltua toimintakulttuurin muutosta raumalaisessa varhaiskasvatuksessa. Koulutuk-sessa hyödynnetään olemassaolevaa asiantuntemusta sekä vertaistukea ja siinä käytetään koulutuksellisia, konsultatiivisia ja työnohjauksellisia mene-telmiä. Osallistujat ovat hahmotelleet hankkeen keskeiset sisällöt seuraavasti:

Kehittämisprosessi toteutetaan Raumalla vuoden 2017 aikana. Hankkeen suunnittelijana, kouluttajana ja ohjaajana toimii Arja Kitola.