Opetussuunnitelmatyön johtaminen

Opetussuunnitelmatyön johtamista kehitetään pitkäkestoisen koulutusprosessin avulla. Keskeisinä tavoitteina on:

  • auttaa rehtoreita jalkauttamaan keskeisiä opetussuunnitelman sisältöjä omissa kouluissaan pohtimalla käytännön toimintamalleja ja ideoimalla esimerkkejä (mm. monialaiset eheyttävät kokonaisuudet, laaja-alaisten osaamisalueiden sisällyttäminen eri oppiaineiden sisälle, oppilaiden osallisuuden vahvistaminen, oppimisen arviointi, kolmiportainen tuki)
  • tukea jokaista rehtoria sekä koulukohtaisessa työssä että rehtoriryhmän jäsenenä
  • vahvistaa yhteishenkeä ja positiivista tekemisen meininkiä sekä työssäjaksamista
  • vahvistaa erilaisia johtajuuden osa-alueita (talousjohtaminen, turvallisuuden johtaminen, tunnejohtaminen, muutoksen johtaminen, osaamisen johtaminen)
  • sopia yhteisistä toimintamalleista ("me tehdään nyt kaikki näin")
Opetussuunnitelmatyön johtamisen näkökulmasta keskeisiä sisältöjä rehtoreiden kokoamana:

Koulutus toteutetaan Uudessakaupungissa vuoden 2017 aikana. Suunnittelijana, kouluttajana ja ohjaajana toimii Arja Kitola. Toteuttamisessa yhdistyvät koulutuk-selliset, konsultoivat ja työnohjaukselliset toimintatavat niin, että oppimisessa ja kehittymisessä hyödynnetään keskustelevaa ilmapiiriä, vertaistukea ja osaamisen jakamista. Oppimista ja jaksamista tuetaan myös erilaisten asiantuntija-kohtaamisten avulla. Asiantuntijoina toimivat mm. Jukka Ahonen (Ammattina rehtori), Harri Virolainen (Toimintakulttuurin muutoksen johtaminen) sekä Matti Waitinen (Turvallisuuden johtaminen).